News Center

Příruby žluté barvy jako přizpůsobený požadavek

2020-06-24

Shangdong Aiguo Forging Co., Ltd. Nová objednávka na příruby žluté barvy
-Slepá příruba (BL) a nasouvací příruba (SO)

Všechnopřírubynámi nabízené dokumenty jsou doprovázeny potřebnými dokumenty: normami kvality, osvědčení o původu, prohlášení o shodě, protokoly o zkouškách atd.

Flange