News Center

Nestabilní cena příruby z uhlíkové oceli

2021-03-19

Od čínského jara se cenapříruba z uhlíkové ocelineustále roste z různých důvodů, jako je vysoká cena surovin a nárůst námořní dopravy.

Cena přírub z uhlíkové oceli zatím nevykazuje klesající trend.

Všem kupujícím přírub,