News Center

Informace o ceně příruby a námořní dopravy

2021-03-29

V současné době je cenapřírubyve srovnání s předchozím stavem bývá stabilní a rostoucí trend ceny surovin je stabilní. Cena námořní přepravy, která měla původně klesající tendenci, může kvůli problému „Suezského průplavu“ opět vzrůst.